Sikkerhedsregler


Gyldighedsområde:

 •  Reglerne gælder overalt på ridecentrets område, hvor intet andet er anført.
 • Bemærk, at reglerne gælder for ALLE der færdes på ridecentrets arealer.
 • Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne overholdes.

 Generelt:

 • Medlemmer er ikke forsikret gennem klubben, hvorfor det forventes at ALLE har en fritids-/heltidsulykke forsikring.
 • Usportslig og uetisk optræden på ridecenteret accepteres ikke.
 • Alle under 18 år skal bære godkendt ridehjelm i enhver henseende som rytter.
 • Før altid en hest i trense eller grime med træktov.
 • Du må kun føre én hest af gangen til og fra fold, ridehus, ridebane, solarie, skridtmaskine m.m.
 • Fastgør dig aldrig til hesten/ponyen ved f.eks. at vikle træktov, longe eller lign rundt om hånden eller livet.
 • Efterlad aldrig hesten/ponyen på opbindings-/strigleplads, solarie, skridtmaskine eller vaskeplads uden opsyn.
 • Facilliterne må ikke udsættes for unødig overlast. Sker der en skade på materiel skal det fragtes til maskinhuset for reparation af driften.
 • Af hensyn til brandfare må rygning alene foretages ved opstillede askebægre.
 • Du bør informere dig om flugtveje og øvrig brandsikkerhed ved driften.
 • Al færdsel på ridecenterets område foregår på eget ansvar.
 • Personer der opholder sig på ridecentret, skal forholde sig roligt, tage hensyn og ikke være til gene for ryttere eller heste.
 • Cykler og biler parkeres foran stalden.
 • Trailere parkeres ved gammel ridebane.
 • Der må ikke parkeres langs staldene, foran porte eller på vaskeplads.
 • Alle områder er begrænset til 20 km/t
 • Ved passage på Tingskovvej, holder køretøjet ind i rabatten og holder stille til rytteren er passeret.

 Staldene:

 •  Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj i omgang med hestene.
 • Lukket fodtøj, egnet til formålet.
 • Det er vigtigt, at du lærer hvordan man begår sig i stalden.
 • Løb eller råb ikke i stalden. Heste er flugtdyr og kan nemt blive forskrækkede.
 • Boksskilte skal være tydelige og følge skabelonen på hjemmesiden.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. Det betyder, at du kan have dine ting stående mens du strigler og ordner din hest/pony.

 Ridehuset & banerne:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle skal ved ridning med saddel ride med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl.
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten/ponyen i munden med biddet.
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig korrektion.
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.
 • Vig udenom andre i tide så de ikke føler sig klemt.
 • Musik under ridning foregår via det faste anlæg via høretelefon kun i et øre.
 • Der må ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere (samt evt. trækkere) på banen/ridehus.
 • Dog er det naturligvis tilladt at assistere ved op/afstigning, fjernelse af klatter og lign. kortvarige opgaver
 • Longering er altid tilladt på udendørs gammel bane – dog uden at dette sker til gene for de øvrige ryttere.
 • Der må ikke være løse heste i ridehuset, dog kan der løsspringes under konstant opsyn.
 • Er du under 18 år skal du have sikkerhedsvest på under springning, samt opsyn af en myndig person.
 • På banerne rider vi venstre mod venstre og skridter en og en på hovslaget, når der er flere i hallen.

 Foldene:

 • Der må aldrig efterlades en hest/pony alene tilbage på fællesfold, uden forudgående aftale med ejer.
 • Man slipper først hestene/ponyer på folden når de står stille og med hovedet vendt mod trækkeren. Fører flere personer heste/ponyer ud på samme tid, må der først slippes, når alle er klar.
 • Tilretning af dækkener eller anden håndtering foregår altid udenfor folden.
 • Ingen heste på foldende om natten medmindre dette er efter aftale med driften og kommunikeret ud til øvrige opstaldere.
 • Led skal altid holdes lukkede.
 • Opdager du skader på foldene / leddene så meld det straks til Driften og udbedringen skal du selv opstarte.

 Når ulykken sker:

 • Stands ulykken.
 • Giv livreddende førstehjælp.
 • Tilkald den nødvendige hjælp.
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er ankommet.
 • Vær særligt opmærksom på, at man ikke må flytte/ændre stilling på den tilskadekomne, hvis der er tvivl om skade på ryg, nakke eller hoved.
 • Førstehjælpskasse til hest og rytter findes i ridehallen – Send en mail på brcbestyrelse@gmail.com hvis du har brugt af indholdet.


  Beredskabsplan

  Ved ulykker:

  1. Stop ulykken – Benyt evt. førstehjælpskassen.

  2. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.

  3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.

  4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.

  5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.

  6. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adressen.

  7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.

  8. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til tilskadekomne.

  Ved brand:

  1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.

  2. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet.

  3. Bekæmp branden med det udstyr i har til rådighed (branddøre m.m.).

  3. Børn/unge må IKKE deltage i brandslukningen.

  4. Heste evakueres til eks. ridebane, folde eller ridehus.

  Kontaktperson: Jacob Andersen Tlf: 40850879

  BRC Adr: Tingskovvej 31, 7000 Fredericia Sikkerhedsreglernes håndhævelse:

 • Det er et fælles ansvar at opretholde sikkerhedsreglerne.
 • Reglerne administreres af bestyrelsen på Brovad Ridecenter.
 • Reglerne omfatter som minimum de forventninger og krav der stilles fra Dansk Ride Forbund.