Regler som skal overholdes på Brovad Ridecenter

Brovad Ridecenter, Tingskovvej 31, 7000 Fredericia.


Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter - der henvises iøvrigt til klubben sikkerhedsregler.

Regler i staldene


 • Fej straks efter dig, når du lukker heste ud eller ind, samt sadler op og inden du går over og rider.
 • Der må ikke efterlades ting på tønderne.
 • Print en staldtavle udfyldt ud fra vores hjemmeside og sæt den op på din boks, så vi til enhver tid kan få fat på dig.
 • Husk at ajourføre staldtavlen i forhold til wraphø(skruetrækker hænger i 20-stalden, samt i rytterstuen ved bålpladsen).
 • Være opmærksom på at affald sorteres.
  • Der er en til brændbart og en til ikke brandbart(ex. Dåser, hestesko mm.).
  • Der må ikke puttes halm og møg i skraldespandende.
 • Alle hønet skal hænges op medmindre andet er aftalt.
 • Hvis der er problemer, så gør kæden længere, hæng altid nettet i midten, luk evt. Lågen ud til staldgangen.
 • Alle foderbøtter skal kunne gå gennem tremmerne
 • Sluk lyset efter dig, tænd kun efter behov.
 • Sluk altid lyset på halmloftet. - meget vigtigt, så der ikke går ild i halmen!
 • Sluk radioen og lyset i stalden og ridehuset inden du forlader stedet.

Regler på udenoms arealerne


 • Saml op, hvis hesten skider på tingskovvej, fliserne eller på banerne både inde og udendørs
 • Springene på den gamle udendørsbane i sommerhalvåret:
 • Alle der benytter spring, bom og kavalettis skal have hjelm på.
 • Personer under 18 år skal springe med vest.
 • Der skal altid være en person over 18 år tilstede når der springes, og spring aldrig alene.
 • Banen skal forlades med alle bomme i skåle (ingen bom på jorden).
 • Hver mandag samles alle støtter på græsset og bom på vognen, så banen kan harves. Alle hjælpes ad!
 • Ryd op efter dig og din hest på vaskepladsen.
 • Cigaretskodder skal i de ”opstillede askebærere”.
 • Trailerne skal parkeres langs den gamle udendørsbane - de må dog ikke holde foran ind/udgangen til banen(se skilt).
 • Parkering af cykler er kun tilladt ved cykelholderne langs 20-stalden.
 • Parkering af biler er for enden af 20-stalden ud mod tingskovvej, eller på gårdspladsen! Foldregler
 • Fællesfoldene må benyttes af de personer, som på forhånd har givet besked ved deres ankomst om, hvilken mark de fast vil benytte.
  • Fællesfoldene er kønsopdelte.
  • Fællesfoldene benyttes om sommeren, som døgnfolde.
  • Når nye heste ankommer til ridecenteret skrives det på tavlerne, hvilken mark hesten ønskes gående på fast.
  • Syge- og fællesfolde bookes via hjemmesiden under BRC Faciliteter