Medlemskab (MS)
Medlemskab til Brovad Ridecenter
Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlemskab 1/10 - 31/12 (Kort)
Kort medlemskab til Brovad Ridecenter
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ridehuskort pr måned (RIDEH)
Ridehuskort betales forud per måned
Tilmeld/Læs mere - (1)

Solarium (SOL)
Solarium koster 200 kr / årligt per hest
Tilmeld/Læs mere - (1)

Skridtmaskine (MASK)
Skridtmaskinen koster 400 kr / årligt per hest
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passiv medlem (PAS)
Passiv medlemskab til Brovad Ridecenter koster 100 kr/årligt
Tilmeld/Læs mere - (1)