Aktivitetsudvalget består af: 
Margit Bøgild Sørensen
Tlf: 27402809 
 
Desirée Emilie Letman
Tlf: 52375752 
 
Lone Larsson
Tlf: 60178471
 
 
Dette udvalg står for koordinering for det frivillige arbejde i klubben. Det er vigtigt, at alle klubbens medlemmer bærer det fælles ansvar for det sponsorarbejde, som klubben behøver. Disse aktiviteter er med til at bidrage i alle medlemmers hestehverdag; både i form af faciliteter, samt ved arrangementer.