Sikkerhedsregler som skal overholdes, når man er medlem af DRF

Brovad Ridecenter, Tingskovvej 31, 7000 Fredericia.

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold pa° klubbens faciliteter:

Nedenstående fremgår af klubbens sikkerhedsregler:

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle trækketorv rundt om hånden eller livet
 • Før altid en hest i trense eller trækketorv
 • Løb eller råb ikke i stalden
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
 • Efter lad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn
 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred ? Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
 • Kend klubbens regler for ridning på bane
 • Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning
 • Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand
 • Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.

Stald regler

· Fej straks efter dig, når du lukker heste ud eller ind, samt sadler op og inden du går over og rider.

· Der må ikke efterlades ting på tønderne.

· Print en staldblanket udfyldt ud fra vores hjemmeside og sæt den op på din boks, så vi til enhver tid kan få fat på dig. Husk at ajourføre den i forhold til wraphø(skruetrækker hænger i 20-stalden, samt i rytterstuen ved bålpladsen).

· Være opmærksom på at affald sorteres. Der er en til brændbart og en til ikke brandbart(ex. Dåser, hestesko mm.). Der må ikke puttes halm og møg i skraldespandende.

· Alle hønet skal hænges op medmindre andet er aftalt. Hvis der er problemer, så gør kæden længere, hæng altid nettet i midten, luk evt. Lågen ud til staldgangen.

· Alle foderbøtter skal kunne gå gennem tremmerne.

· Sluk lyset efter dig, tænd kun efter behov.

· Sluk altid lyset på halmloftet. Meget vigtigt, så der ikke går ild i halmen!

· Sluk radioen og lyset i stalden og ridehuset inden du forlader stedet.

 
 

Regler på udenoms arealerne

· Saml op, hvis hesten skider på tingskovvej, fliserne eller på banerne både inde og udendørs

· Springene på den gamle udendørsbane i sommerhalvåret: Alle der benytter spring, bom og kavalettis skal have hjelm på. Personer under 18 år skal springe med vest. Der skal altid være en person over 18 år tilstede når der springes, og spring aldrig alene. Banen skal forlades med alle bomme i skåle(ingen bom på jorden). Hver mandag samles alle støtter på græsset og bom på vognen, så banen kan harves. Alle hjælpes ad!

· Løsspringning må kun forekomme i hallen om søndagen fra 8-10. Man skriver sig på senest torsdag aften. Springning indendørs i vinterhalvåret er hver tirsdag og søndag efter løsspringning.

· Longering må kun foregå indendørs, hvis banen er frossen eller hvis ungheste tilrides.

· Ryd op efter dig og din hest på vaskepladsen.

· Cigaretskodder skal i de ”opstillede askebærere”.

· Trailerne skal parkeres langs den gamle udendørsbane. De må dog ikke holde foran ind/udgangen til banen(se skilt).

· Parkering af cykler er kun tilladt ved cykelholderne langs 20-stalden.

· Parkering af biler er for enden af 20-stalden ud mod tingskovvej, eller på gårdspladsen!

 

Foldregler

· Fællesfoldene må benyttes af de personer, som på forhånd har givet besked ved deres ankomst om, hvilken mark de fast vil benytte. Markerne er kønsopdelt. Fællesfoldene benyttes om sommeren, som døgnfolde. Når nye heste ankommer til ridecenteret skrives det på tavlerne, hvilken mark hesten ønskes gående på fast.

· Sygefolde må kun benyttes af syge heste

· Timefolde må benyttes af personer, som ikke ønsker at deres heste skal gå på fællesfoldene. Man må ikke lukke sine heste ud til disse medmindre det på forhånd er aftalt mellem ejerne. Timefoldene kan benyttes fra 7-22. Max 2 timer pr. hold heste, uanset om der er en eller flere heste på samme fold. Man skriver sig på dagen forinde, men max. 2 dage frem. Foldene bookes fra kl. Hel til hel(ex. 12-14). Der må ikke overlappes, således at flere folk arbejder sammen om at tage patent på foldene. Der må gerne mixes kønsmæssigt på timefoldene. Al udlukning er på eget ansvar! Alle heste lukkes ind til tiden.

· Slet jeres tider i god tid, hvis du af en eller anden årsag ikke skal benytte folden alligevel.

· Hvis du er i tvivl, så spørg Anja Jakobsen eller tal med de andre i stalden.

Husk positiv kommunikation J